ZŠ Tonda Obal

V úterý 30. dubna k nám do školy přijel  Tonda Obal. Ve skutečnosti  žádný Tonda nepřijel, ale jeden moc šikovný lektor projektu Tonda Obal společnosti EKO-KOM. Děti se  naučily rozeznávat základní druhy odpadu, ujasnit si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích a  seznámily  se  s několika recyklovanými výrobky. Nakonec si sami vyzkoušely třídění takové „odpadu“. Děti hlavně poznaly, proč musíme třídit odpady, jak tím chráníme přírodu kolem nás.