AKTUALITY Z MŠ

Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště

ZÁPIS DO MŠ A ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

9. 1. – 13. 1. 2023

Téma: „Kam se ptáčku, kam schováš“

 

Vypravujeme si o ptáčcích,  kteří zůstali přes zimu, co dáváme do krmítek, jak se o ptáčky staráme.

Cvičíme – chůze, běh, poskoky, taneček „Vrabec a Sýkorka“, házení na cíl.

Kreslíme krmítko pro ptáčky, ptáčky, sněhuláky, tvoříme krmítko, vystřihuje obrázky ptáčku z časopisů a nalepujeme je do krmítka.

Čteme z Martínkovy čítanky „Veliký sníh o drozdovi“, pokračování četby na pokračování „Zuzajda a Jurajda“

Říkáme básničky „Típ, típ, típ,  vrabec vracet štíp“, opakujeme básně se zimní tématikou.

Hrajeme si s konstruktivními stavebnicemi, skládáme puzzle s velkými, hledáme mezi obrázky ptactvo.

Na vycházce vyhledáváme krmítko pro ptáčky, pozorujeme je při letu na krmítku, nosíme sypání do krmítek.

2. 1. – 6. 1. 2023

Téma: „Paní Zima a tři králové“

Poslech motivačního příběhu „Co víme o třech králích“.

Budeme vést rozhovor  – zážitky z vánočních prázdnin, tradice Tří králů, povědomí o charitativní činnosti, popis obrázků zimy + znaky zimy, co je sníh, co led, co se děje pod sněhovou peřinou, co je rampouch, kdy může sníh škodit, oblékaní v zimě.

Hrát si budeme na  „Královské dary“, „Hledej písmena a věci“, „Cosi obléknu v zimě“.

Kresba tuší „Dárek od Ježíška“.

Výroba královské koruny – práce s látkou a fixy.

Celotýdenní motivované cvičení „Co viděla kometa“.

Překážková dráha „Cesta do Betléma.

Práce s atlasem – hledání Betléma, vyhledávání severských zemí, orientace na ploše.

Námětové hry „Na tři krále, Na Betlém, Na  ledové království“.

Pohybové hry  „Na kometu“.

Rozvoj zrakové paměti „Zasněžené předměty“.

Sluchové hry  „Královské zvonění, Dědeček Mrazíček“.

Jména králů – rytmizace, vymýšlení jiných jmen na počáteční písmena jmen králů.

Grafomotorika – kometa – horní oblouk..

Procvičování orientace v čase – roční období, denní doba, ubíhání času na hodinách.

Nácvik písní „My tři králové, Dva mrazíci uličníci“ – s doprovodem na hudební nástroje a hrou na tělo.

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

NÁSTUP DO ŠKOLKY PO VÁNOCÍCH

Nástup do školky po vánočních prázdninách je v úterý 3. 1. 2023.

U internátních dětí je možný příjezd v pondělí 2. 1. 2023 od 17 hod.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků.

Vánoční obrázek (modré, tři králové)

5. – 9. 12. 2022

Téma: „Přijde k nám Mikuláš“

Přečteme si a poslechneme pohádku „Čert a Káča“, „Mikulášská pohádka“.

Budeme si povídat si o pekle a čertech, vymýšlet různá čertovská přirovnání, jací čerti jsou – povahové vlastnosti.

Nakreslíme si uhlem čertíky a kouř nad kotlem.

Budeme si hrát na čertíky a peklíčko.

Naučíme se písně o čertech a peklíčku“, „Mikuláš ztratil plášť“, „Mik, Miku, Mik, Miku Mikuláš“.

Báseň – „Leze z pekla, leze čert“, „Čertovská“

Zacvičíme si se židličkami, jako čertíci v pekle, naučíme se říkanku s pohybem „Na čertíky“

Zacvičíme si na písníčky od Míši Růžičkové „Čertíci“ a „BU, BU, BU“ od Štístka a Poupěnky.

Zahrajeme si pohybové hry „Čertí rotace“, „Čertí ocas“

29. 11. 2022 – VÁNOČNÍ FOCENÍ

 1. 11. – 2. 12. 2022

Téma: „Adventní čas nastává“

 

Rozhovor – vánočním zvyky, tradice, jídlo, na co se t těšíme.

Výroba Betléma – stříhání, lepení.

Malované čtení – legenda o Ježíškovi.

Cvičení se židličkami – PH: „Na nebíčku, na peklíčku“,  adventní úklid a výzdoba třídy.

Zpěv vánočních koled a písní.

Grafomotorická cvičení – Beruška potkala andílka – kulička.

Námětové hry –  „Na rodinu“, „Na prodavače“ „Na Vánoce“, „Na pekaře“.

Konstruktivní hry – stavba betlému z molitanových kostek.

Matematická představivost „Kolik svíček“ číselná řada ml. d. do 3, st. d. do 6, méně x více, kratší x delší.

U stolečku motorické a smyslové hry s luštěninami a o oříšky, skládání, třídění st. d. i se zavázanýma očima.

Jak se slaví Vánoce v jiných zemích poslech příběhu „Jak to chodí o vánocích“

PL „Perníkový kluk“, „Adventní věnec“, omalovánky.

Jak to jde za sebou? Řazení obrázků dle posloupnosti.

Sluchová hra „Kam se schoval zvoneček

Vánoční hádanky a říkanky.

14. – 25. 11. 2022

Téma: „Příprava na zimu“

Vypravování o přípravách na zimu – co se děje na poli, na zahrádce, v lese, pojmenováváme pomocí demonstračních obrázků symboly zimy, jaké pozorujeme změny v přírodě, jak se chystají zvířátka, jak se oblékáme my.

Cvičíme – chůze, běh s říkankami.  Pohybové hry na princip smíchejte se, rozdělte se. Opičí dráha, nápodoba zimních sportů.

Koláž – Kreslení zimní přírody s krmelcem, vyhledávání, stříhání a dolepování zvířátek.

Vyrobíme si podkovu pro koně na výstavu ke dni Svatého Martina.

Práce s modelínou – svatomartinské rohlíčky

Vyrobíme veverku na stromě

Zopakujeme podzimní písničky a seznámíme se s novými písněmi – „Zima, zima tu je“; „Bude zima, bude mráz“, „Sněží, sněží“

Venku pozorujeme přírodu, změny počasí. Zdokonalujeme se v sebeobslužných činnostech a soustředíme se na to,  jak sestrojíme a chráníme před nemocemi.

Čteme na pokračování medové příběhy.

7. 11.  – 11. 11. 2022

Téma: „Co umí vítr a déšť“

Práce s encyklopediemi.

Vyrobíme si ve třídě déšť ve sklenici.

Přečteme si příběh: „Proč z mraků prší a proč fouká vítr“.

Nácvik pohybové básně: „Já jsem mrak“.

Cvičení s kapkou vody a dráčkem, které si společně vyrobíme.

Výroba kalendáře počasí, zaznamenávání počasí na arch, vysvětlení symbolů – déšť, sluníčko, mlha, blesk, hrom, déšť, duha.

Práce s modelínou – deštník

Pohybová hra: „Všechno lítá, co peří má“

Stavby draků – mozaiky, magnetické stavebnice – geometrické tvary (barvy, stejné x rozdílné, prostorová orientace – před, pod, za, proti, vedle, nad, pod….

Vycházky se zaměřením na změny počasí a oblékání – roční období.

1. 11. Projektový den v MŠ: „Já jsem  muzikant“

Nejen zkušený muzikant Josef Vavřík nám přiveze představit dechové nástroje. Sami si vyzkoušíme, jak hrát na trombón a tubu.

26. 10. Projektový den v MŠ: „ZOO s lektorem“

Díky finanční podpoře se podíváme do ZOO trochu jinak. Zkušený zaměstnanec nás provede s připraveným výkladem a podíváme se na místa, kam se běžný návštěvník nedostane.

31. 10.  – 4. 11. 2022

Téma: „Když padá listí“

Budeme si povídat proč se listí na podzim zabarvuje. Ukážeme si druhy listnatých stromů a zopakujeme si fotosyntézu od lesníka. Zároveň zapojíme hry na třídění odpadu a zacházení s papírem. Šetříme přírodu.

Přečteme si příběhy a básně: „Malíř jménem podzimek“ Josef Kainar; „Proč na podzim padá listí

Naučíme se píseň „Umíme už třídit smetí“

Budeme si hrát – třídíme korálky, skládání puzzlí s podzimní tématikou, zahrajeme si hru Cortex.

Vytvoříme listnaté stromy dle fantazie za pomocí otisků listů.

24. 10.  – 27. 10. 2022

Téma: „Strašidel se nebojíme“

Budeme si povídat o strašidlech a duších, kde bydlí, jak se jmenují, jak straší, také si něco povíme o českém svátku „Dušičky“.

Zacvičíme si s Dádou na píseň „Strašidýlko Emílek“, zahrajeme si pohybovou hru „Duchařská honička“.

Vyrobíme si malé strašidýlko z lízátka, křídami a vodovými barvami si nakreslíme dýni.

Naučíme se píseň „Dýně“ a báseň „Modrý duch“.

Poslechneme si pohádku: „Jak bylo strašidlo roztomilé“, „Jak se strašidlo rozhodlo nestrašit“.

Poslechneme si a zatančíme na písně z pohádky „Ať žijí duchové“ a na píseň „Máme doma obludu“

Zahrajeme si:  „Spočítej dýně“, „Najdi stejnou dýni“, „Halloweenské pexeso“, „Na strašidla“,  „Duchové světla“, „Strašidla“.

Strávíme den duchů v ZOO.

Společně s rodiči zahájíme program „Čteme si s dětmi“.

20. 10. Projektový den v MŠ: „Mezinárodní den stromů s lesníkem“

Zkušený správce místních lesů nás seznámí s lesním životem. Ukážeme si druhy stromů, k čemu jsou užitečné nám i zvířátkům. Rozdíl mezi hajným a myslivcem. Zahrajeme si na fotosyntézu. Už se moc těšíme.

17. 10.  – 21. 10. 2022

Téma: „Radovánky s drakem“

Přečteme si pohádku: „Vláďův drak“ – Eduard Petiška (kamarádské vztahy – závist)

Procvičíme geometrické tvary.

Jak si představuji svého draka? Práce s představou, užívání přídavných jmen.

Proč pouštíme draky – vypravování na téma podzim nad ilustracemi s podzimní tématikou dle Josefa Lady

Lokomoční a jiné činnosti, cvičení s papírovými stužkami – dračí ocásky,

Využití písní o dracích – improvizace podle hudby. PH „Židličkovaná“

Cviky na protažení a uvolnění s básničkou „Na obloze“

Zkouška kreslení nohou – drak

PL  „Podzimní drak“

Vyrábíme vlastního draka na špejli – stříhání, lepení, nácvik uzle (mašlička pro draka)

Modelování draka – volba vlastní barvy i techniky nanášení – seznámení s více možnostmi modelování.

Báseň: „Papírové zuby“

Známé písně s podzimní tématikou

Volba jedné písně dětmi – kolektivní doprovod na hudební nástroj – barevné plastové roury – seřazování trubek, seznámení a samotná hra.

10. 10.  – 14. 10. 2022

Téma: „práce na zahrádce a na poli“

Budeme se učit  rozeznávat druhy zeleniny, popisovat její barvu, proč je důležité ji jíst, poznávat, kde roste, jak roste a jak probíhá její sklizeň.

Podle obrázků pojmenovávat druhy nářadí a nástrojů, které potřebujeme při práci na zahradě a na poli.

Vyzkoušíme si kresbu tuší (zelenina) a grafomotorická cvičení.

Přečteme si básničku Princeznička na bále a pohádku: „Haló, tady brambůrek“.

Vyrobíme si z brambory tiskátko a natiskáme s ním do řádků na poli brambory. – obrázek

Vytleskáme, vydupeme slabiky v názvech zeleniny.

Naučíme se báseň s pohybem: „Kutálí se ze dvora“.

Zahrajeme si psychomotorickou hru „na sklizeň úrody“ a  pohybovou hru „Čáp ztratil čepičku“.

Zacvičili si jógu.

Při procházce budeme vyhledávat zemědělské dopravní prostředky a pojmenovávat je.

7. 10. Projektový den v MŠ: „Zdravé nožky“

Tento program je zaměřený na procvičování dětské nohy, vyzkoušíme stabilitu na různých površích, budeme cvičit na nejrůznějších podložkách kupovaných i těch, které jdou vyrobit doma a nahrazují přirozené přírodní povrchy.

4. 10. Projektový den v MŠ: „Brouci a hmyz“

V programu Hmyz si hravou formou ukážeme úlohu komára, mouchy, pavouka a dalšího hmyzu a jejich důležitost v ekologické rovnováze a potravním řetězci přírody.

03. 10.  – 07. 10. 2022

Téma: „Barevný podzim“

Vypravování na téma typické znaky podzimu (počasí, barvy, práce na zahrádce, pouštění draků, změna oblékání)

Přečteme si pohádku „O jabloňce“ od Eduarda Petišky

Zahrajeme si pár rozumových her – třídění korálků dle barev, poznávání plodů podzimu po hmatu, PH „Pan čáp ztratil čepičku“.

Společně vyplníme pracovní list plný podzimních úkolů – najdi…., maluj a tvoř z kamínků na zemi…., ukaž na něco červeného……, poslouchej, co slyšíš?, napodob zvuk z okolí, obejmi vysoký strom

Budeme vyrábět podzimní koláže – nácvik stříhání, lepení, tiskání

Seznámíme se s básničkami – Foukej, foukej větříčku; Hruška

A zazpíváme si písně – V zahradě na hrušce; Prší, prší; Kočka leze dírou; Měla babka…

29. 9. Projektový den v MŠ: „Poník Kubík a hipoterapie“

Poník nás navštíví přímo v MŠ. Poslechneme si krátké povídání a pak už na nás bude čekat jízda, hřebelcování, krmení a jak známe děti, tak nekončící hlazení.

26. – 30. 9. 2022

Téma: „Náš táta šel na houby“

Ochraňujeme přírodu, cítíme k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje.

 • beseda s lesníkem – datum a čas upřesníme
 • motivační cvičení – V lese
 • povídání co roste v lese, kdo tam žije, jak se chováme…
 • Houbaři – určování počtu, velký X malý, řazení dle velikosti, porovnávání množství – hodně – málo- nic, určování barev
 • Cvičení v přírodě – hod šiškou, chůze a běh mezi stromy s vyhýbáním
 • PH (pohybové hry) – Na lišku a zajíčka, Na vítr
 • Hra na zvířátka – hádanky, pohybová pantomima, rytmizace slov, do které pohádky patří…
 • Skupinová dramatizace pohádky Budka
 • Říkanky – Šel náš táta na houby, Veverka, Medvěd, Muchomůrka
 • zpíváme – Já do lesa nepojedu, Zajíček v své jamce, Běží liška k Táboru
 • Rozlišení listnatý X jehličnatý strom, plody – šišky
 • Výtvarné zpracování tématu – malba, otisky listů, stříhání, lepení, houby, zvířátka…
 • Úprava zevnějšku, kontrola uložení hraček a osobních věcí – skládání, obracení
 • Dodržování pravidel soužití a slušného chování – poprosit, poděkovat, pozdravit
 • Logopedické chvilky – cvičení jazyka proti odporu dřívka, oromotorická cvičení, dechové cvičení, říkadla a jejich rytmizace, počet slabik, slovní zásoba dle tématu

19. – 23. 9. 2022

Týdenní blok: „Když kamarád stůně“

Co nás čeká:

 • vypravování – co děláme, když jsme nemocní
 • čtení o mravenečkovi
 • zpěv písní: Šla Nanynka do zelí; šel zahradník do zahrady; Hlava, ramena, kolena, palce
 • Říkanky: Hruška; Melu, melu pšeničku
 • kresba postavy
 • v tělocvičně: plazení po lavičce; skákání na trampolíně; hudebně-pohybové hry
 • venku: jízda na odstrkovadle; hry na zahradě

VÝLET DO ZOO 14. 9. 

Chystáme se na výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Přidělený zaměstnanec ZOO nám přiblíží svět v pavilonu a něco nám o zvířátkách povypráví. Doufáme, že se k nim dostaneme i trochu blíž. Akce proběhne i v případě malého deště, proto vás prosíme, opatřete děti do té doby pláštěnkami. Jídlo i pití zajištěno. Čas výletu 8:30 – 12:00 hodin.

12. – 16. 9. 2022

Týdenní blok: „Hurá, jde se do džungle“

Co nás čeká:

 • seznámíme se s malovaným čtením, příběh: „Lev a myš“ (vložený do složky: „Mámo, táto, opakuj si se mnou.)
 • vypravování si o exotických zvířátkách
 • vyzkoušíme si, jaké to je být chvíli:  žirafou a sbírat na stromech potravu; slonem a přenášet chobotem vodu; hrochem a hledat v kalné vodě kamaráda; jak dávat pozor na krokodýly a nespadnout do vody
 • zabubnujeme si a přivoláme krále zvířat
 • vytvoříme si lva z papíru za pomocí nůžek a lepidla
 • navštívíme ZOO ve Dvoře Králové nad Labem

5. – 9. 9. 2022

Týdenní blok: „Kamarád ze školky“

Co nás čeká:

 • Přivítáme se po prázdninách a seznámíme s novými kamarády i paní učitelkami
 • Seznámíme se s pravidly i třídními rituály
 • Ukážeme si, jaké hračky máme a kam patří
 • Vydáme se na průzkum po areálu i naší obci
 • Za pomocí tiskátek vytvoříme první obraz
 • Budou probíhat logopedické depistáže. Zjišťování znalostí, dovedností i schopností dětí při hře ve třídě.

ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Divadlo ‚‚POHÁDKY PRO HURVÍNKA“

Proběhne ve středu 16. 3. 2022

15. 3. 2022 Život bez krutosti 

V úterý se pojedeme podívat do Třebihoště, kde se nachází azyl (nejen) pro hospodářská zvířata.

Divadlo ‚‚Obušku z pytle ven“

Proběhne ve čtvrtek 11. 11. 2021

Prosíme příchod do MŠ nejdéle v 7:50 hod.

Odjezd v 8:15 hod autobusem.

V úterý 9. 11. 2021 se koná exkurze do vánočních ozdob

Odjezd ve 12:15 hod z autobusové zastávky.

Exkurze bude trvat přibližně od 12:30-14:00 hod.

30. 8. 2021 zahájení provozu MŠ.

 Nadále platí zákaz vstupu rodičů do vnitřních prostor budovy. Provozní doba se nezměnila. Aktualizace osobních údajů bude probíhat během prvního týdne. Těšíme se na vás.

28. 6. Logohrátky

Můžete se opět těšit na kamaráda Logopedíka a na společné povídání a hry s řečí.

22. 6. Vodní hrátky na zahradě MŠ

Týdenní blok: „Těšíme se na prázdniny“

15. 6. Vláčkem na Přehradu Les Království

Týdenní blok: „Jedeme, plujeme, letíme“

Dne 15. 6. Jedeme na výlet vlakem do Bílé Třemešné, kde si dáme zmrzlinu. Také se zajdeme podívat na Přehradu  Les Království. Vlak nám odjíždí z Kuksu v 8:30. Prosíme vás, zda je možné přivézt děti do 7:30h. Budeme je na zastávku převážet, tak ať nikomu vláček neujede.

8. 6. Exkurze do útulku ve Dvoře Králové nad Labem

Týdenní blok: „Mít vlastní zvířátko“

Dětský den v Žirči 1. 6. 2021

Týdenní blok „Děti mají svátek“

V Barokním areálu Žireč, dětem nachystáme stanoviště, kde budou moci plnit úkoly za odměny. Místo je plné stromů, které nám nabídnou svůj stín. V areálu se nachází kavárna a dětské hřistě. Když nám zbyde čas, projdeme se bylinkovou zahradou a k některým druhům bylinek si  přivoníme.

28. 5. Logohrátky

Tento týden nás navštíví logopedka Verča s kamarádem logošíkem hned dvakrát.

27. 5. Projektový den v MŠ: „Cvičíme s radostí, chutí a bez soutěžení“

Můžeme se opět těšit na znovu otevřený sportovní  areál ve Dvoře Králové nad Labem.

24. 5. Logohrátky

Můžete se opět těšit na kamaráda Logopedíka a na společné povídání a hry s řečí.

26. 5. 2021 proběhne focení dětí

Vycházka po Babiččině údolí 18. 5. 2021

 Příští týden nás čeká povídání o rodině. Toto téma si upevníme i výletem do Ratibořic, Kde na nás bude čekat babička s Barunkou a ostatními vnoučaty. Navštívíme jejich malebnou chaloupku, podíváme se na mlýn, Viktorčin splav, zámek kněžny a slečny hortenzie. Pro lepší osvojení a propojení si názvu členů rodiny, vás prosíme o jejich fotografie. Můžete je přinést do MŠ, poslat  emailem,  vložit do učebny či přes aplikaci Whats App nebo Messenger. Fotografie jsou dobrovolné, ale při rozvoji vašeho dítěte by nám velice pomohly.

11. 5. Rytmy sběrného dvora

Výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem 12. 5. 2021

Čeká nás týden s názvem: „Naše zem a jiné národy“. Jak se podívat na kousek ciziny lépe, než v Zoologické zahradě?

Výlet do Braunova Betléma 4. 5. 2021 

Rej čarodějnic, v Hospitale Kuks, se velice vydařil a tak pokračujeme s tělovýchovnými aktivitami v přírodě. Na příště si dovolujeme děti pozvat do Braunova Betléma. V nadcházejícím týdnu nás čeká téma: „Lidé a jejich práce“, ke kterému se nám hodí mimo jiné i barokní sochař Matyáš Bernard Braun s jeho unikátními díly, které se zachovaly v místním lese. Při cestě do mlýna, kde se můžeme bavit o výrobě mouky v minulém čase i povolání mlynáře, si prohlédneme sochy z našeho období, kterými je Křížová cesta.

 

 

 

 

 

 

Opět připomínáme, že fotky z proběhlých akcí naleznete na stránkách školy.

30. 4. Logohrátky

Můžete se opět těšit na kamaráda Logopedíka a na společné povídání a hry s řečí.

Výlet do zámecké zahrady 27. 4. 2021 

Pro nadále trvající zákaz tělovýchovných aktivit a velký úspěch výletu na Ferdinandov, jsme se rozhodli naplánovat další návštěvu místa z našeho okolí, kterým bude spanilá zahrada v hospitálu Kuks. Byla by škoda nevyužít krásy tohoto místa pro vzdělávání, navíc, když nám leží téměř za školkou. Ferdinandov se nám hodil do tematického bloku „Jarní příroda“. Hospitál Kuks je jako dělaný na „Rej čarodějnic“. Prohlédneme si sochy cností a neřestí, projdeme bylinkovou zahradu a nezapomeneme na oblíbené pohybové hry.

 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si připomenout, že fotky a články k výletům naleznete na webu školy.

Krátký výlet 20. 4. 2021 

Chystáme se na krátký výlet do chráněné oblasti, která je jen malý kousek od naší
školy. Akce proběhne i v případě malého deště, proto vás prosíme, opatřete děti do
té doby pláštěnkami. Jídlo i pití zajištěno. Čas výletu 9:30 – 11:00 hodin.

V malebné části Choustníkova Hradiště – v osadě Ferdinandov – můžete v těchto
nádherných jarních dnech zažít to pravé jaro. Všude bledule, sněženky a pomalinku
se ze zimního spánku probouzejí i narcisky. Při vycházce zahlédneme i mlýn, díky
kterému se budeme moci přiblížit dávným časům našich prababiček.

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 se pro všechny děti otevírá MŠ (nejen pro předškoláky).

1. Čeká nás pravidelné preventivní testování na přítomnost viru COVID-19, více informací se dočtete na stránkách:

Pro rodiče https://testovani.edu.cz/pro-rodice
Pro žáky https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
Návod k testu
Co dělat, když bude dítě pozitivní
Návod k registraci k PCR

2. Dítě se nesmí zúčastnit prezenční výuky jakmile:

 • se nenechá preventivně otestovat na přítomnost viru Covid 19
 • bude mít některé z těchto uvedených příznaků :
Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků vydaný MŠMT

3. Roušky:

Děti v MŠ nemají povinnost nosit roušku.

 

Těšíme se na vás!

Dne 20. 1. 2021 se uskuteční focení

Děti se budou fotit v 10:00.

7. 10.  Relaxační dopoledne

Navštívíme sportovní halu 24/7 Gym by Attitude ve Dvoře Králové nad Labem. Trenérka si pro nás připravila balanční cvičení  s pohádkou a závěrečnou relaxaci v houpacích sítích.

Od 30. 9. se budeme každý měsíc setkávat na našich Logohrátkách

Kde se společně s kamarádem Logopedíkem pustíme do společného povídání a hry s řečí.

Projekt Zdravý životní styl – 2. část s názvem Cukr jako hračka

Kdy? Ve čtvrtek 17. 9. 2020, v čase 8,00 – 9,30 s výživovou poradkyní Mgr. Radkou Drobnou 

Program je zaměřen na význam cukru ve výživě a druhy cukru, doporučené dávky cukru v dětském věku, dětské sladkosti, porovnání množství cukru v nejoblíbenějších sladkostech a nápojích. Děti z mateřské školy získají znalosti o následcích nadměrné konzumace cukru. Děti aktivně pracují s pomůckami. Pro žáky základní školy je program rozšířen o postup výroby cukru, o možnou úsporu financí a vhodné návyky při nakupování. Propočítají množství cukru v některých nápojích a pochutinách. Žáci aktivně pracují ve skupinkách. V praktické části si připraví sladkou ochutnávku ve zdravé verzi.

Financováno z MUP KHK

Územní plán obce Nahořany - Obec Nahořany, Dolsko, Doubravice, Lhota u Nahořan, Městec

Od 10. 9. 2020 je vstup do školy zakázán.

Neplatí pro děti, žáky a zaměstnance školy.

Na základě Mimořádného opatření MZ nemusí děti, žáci ani pedagogičtí pracovníci  používat ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu.

https://www.specskola.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdfMimořádné opatření – celé znění

Zahájení školního roku 2020/2021

Milé děti, těšíme se na vás v úterý 1. září 2020 v 8:00 hod. v MŠ.

Vstup do školy pro dospělé doporučujeme s rouškou. Chraňme naše děti.

                                                                                                        Děkujeme za pochopení.

Další informace k 1. září 2020

 • Školní budovy budou otevřeny v 7,30 hodin.
 • V úterý 1. 9. 2020 se rodiče nebudou přezouvat.
 • Po uvítání bude následovat informativní schůzka s rodiči. Zároveň společně vyplníme potřebné dokumenty.
 • Provoz školní jídelna bude zahájen 1. 9. 2020. Podmínkou je, že ­ zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku ke stravování.