ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ

Naše škole je zapojena v těchto projektech

Obědy pro děti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Poskytování finančních příspěvku na obědy dětem ohroženým chudobou ve školách

z prostředků WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, zastoupena paní Janou Skopovou,

manažerem projektu Obědy pro děti.

Charitativní činnost společnosti Czech One Prague, s.r.o.

PROBĚHLÉ PROJEKTY

Projekty, které jsou již ukončeny.

www.sfzp.cz
www.mzp.cz

Školní zahrada jako přírodní učebna

Registrační číslo projektu: 1190700436

Zahájení projektu: září 2020

Ukončení projektu: prosinec 2022

Celkové způsobilé výdaje projektu: 499 748,00 Kč (85 % ze SFŽP ČR, 15 % z rozpočtu zřizovatele).

 

Cílem našeho výchovného působení je učinit výchovu k trvale udržitelnému rozvoji přirozenou součástí života školy nejen na úrovni teoretické, ale i praktické a pozitivně tak ovlivnit životní postoje žáků, pedagogů i široké veřejnosti, a to prostřednictvím revitalizace školní zahrady a pořádáním participačních aktivit. Nová přírodní zahrada nalezne široké využití pro naše žáky, neboť jsme speciální škola a mnoho dětí přes týden zůstává na internátu; cílem projektu je tak mimo jiné přesouvat činnosti školní i mimoškolní více do venkovního a zároveň bezpečného prostředí školní zahrady.