INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Základní škola logopedická s Mateřská škola logopedická

 • Mateřská škola je součástí Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, která je zřízená podle § 16 odst. 9 zákona s celodenním, pravidelným provozem. Výjimečně mohou být i děti ubytovány na internátě, který je také součástí školy.
 • Mateřská škola vzdělává děti se speciálními vzdělávacími potřebami, primárně s logopedickým postižením.
 • Kapacita Mateřské školy je 11 dětí.
 • V Mateřské škole je jedna heterogenní třída, kde pracují dvě učitelky a jedna asistentka pedagoga.
 • Individuální logopedická péče probíhá od 8,00 – 9,00 hodin a je vedena speciálním pedagogem – logopedem.
 • Kolektivní logopedické chvilky jsou denně zařazovány a prolínají další aktivity.
 • Řízené pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně.
 • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru.
 • Děti jsou podněcovány k řečovému rozvoji, vlastní aktivitě a experimentování, plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí,
 • Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky, učitelky využívají různorodé formy a metody práce.
 • K objektu patří velký pozemek s parkovištěm, dětskými hřišti a přírodní zahradou.
 • Při škole pracuje Nadační fond Jazýček, který pomáhá při realizaci aktivit určených dětem a žákům školy. Finanční příspěvky jsou získávány především za sběr starého papíru a z výstav, které připravuje škola v období Vánoc a Velikonoc