AKTUALITY

 16. 6. Exkurze do ZOO Dvůr Králové

13:30 – 17:45

 9. 6. Návštěva lesního areálu Hájemství

Ve středu pojedeme v 13:00 – 17:00 hod. na exkurzi s odborníkem do lesního areálu Hájemství. Provázet nás bude myslivec.

S sebou: kšiltovku, batůžek, svačinu a dostatek pití.

Dvoráci si mohou své dítě vyzvednout v 17:00 na autobusové zastávce u pošty ve Dvoře Králové n/L.

Pro ty, co nejedou, je možnost zůstat jako obvykle ve školní družině.

Exkurze je plně hrazena ze Šablon II. MŠMT.

 2. 6. Vycházka do lesa k vodní nádrži Soutok

13:30 – 17:00

V případě neúčasti je možné využít ŠD do 15:00.

 26. 5. Fotografování dětí a žáků

 21. 5. Josefovské louky

 19. 5. Braunův Betlém

 11. 5. Rytmy sběrného dvora

Od 3. 5. 2021 bude preventivní testování na přítomnost viru COVID-19 prováděno pouze jedenkrát týdně.

Test se provede první den přítomnosti v daném týdnu.

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 se žáci naší školy vrátí do svých tříd, výuka bude pokračovat prezenčně.

Také MŠ se otevírá pro všechny děti (nejen předškoláky).

1. Nástup na internát bude možný v neděli 11. 4. 2021 v podvečer pro žáky, kteří přijíždějí v neděli (nejpozději v 17:45 z důvodu testování)

2. Prosíme o vrácení zapůjčených notebooků a další elektroniky

3. Čeká nás pravidelné preventivní testování na přítomnost viru COVID-19, více informací se dočtete na stránkách:

Pro rodiče https://testovani.edu.cz/pro-rodice
Pro žáky https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20
Návod k testu
Co dělat, když bude dítě pozitivní
Návod k registraci k PCR

4. Dítě/žák se nesmí zúčastnit prezenční výuky jakmile:

 • se nenechá preventivně otestovat na přítomnost viru Covid 19
Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem je nemožnost účastnit se prezenčního vzdělávání. Škola bude postupovat jako při běžné absenci. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, budeme absenci evidovat jako omluvenou. Nabízíme přiměřenou formu podpory – posílání úkolů, případně využít individuální konzultace na základně možností  a kapacity třídní učitelky.
 • bude mít některé z těchto uvedených příznaků :
Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků vydaný MŠMT

5. Roušky:

Po dobu výuky i ve ŠD je povinná tzv.  zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška)  nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.

6. Internátní žáci budou podruhé testováni bez přítomnosti zákonných zástupců, proto musí doložit vyplněné a podepsané pověření k asistenci při provádění testu samoodběrem.  To platí i pro žáky dojíždějící do školy autobusem.

Pověření ke stažení

7. Podrobné informace najdete ve vašich Google učebnách.

Těšíme se na vás!

Vážení rodiče, děti i žáci naší školy,

vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 11. dubna 2021 

provoz mateřských škol, základních škol i školských zařízení.

Výuka bude probíhat distančně dle domluvených rozvrhů v Google classroom, bude zaměřena převážně na český jazyk, anglický jazyk a matematiku.
S žáky bez připojení k internetu jsou domluveny individuální konzultace.
Přejeme všem, ať jste všichni zdraví a ať se za tři týdny zase všichni osobně shledáme.
Užívejte krásné jarní dny a čerpejte energii v přírodě, jak jen to bude možné.

Plavecký výcvik zrušen.

Jarní prázdniny v naší škole budou od 15. – 19. 2. 2021.

Provoz MŠ není přerušen.

Nástup na internát možný v neděli 21. 2. 2021.

Od 4. 1. 2021 pokračuje prezenční výuka.

Stále platí tato pravidla:

 • do školy mají vstup povolen pouze děti, žáci a zaměstnanci školy
 • hygiena rukou
 • rozestupy
 • hodiny Hv bez pěveckých činností
 • hodiny Tv venku
 • pravidelné větrání ve třídách

Neděle 3. 1. – možný nástup na internát v čase 17,00 – 18,00 hodin.

15. 12. NÁVŠTĚVA HRADIŠŤSKÉHO KOSTELA A VÁNOČNÍ VYPRÁVĚNÍ U BETLÉMU

Tentokrát bez rodičů. Vzhledem k ochraně zdraví se tradiční vystoupení v kostele neuskuteční. Děkujeme za pochopení.

9. 12. PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

odpolední akce

úterý 8. 12. 

MUZIKOTERAPIE  vedená Mgr. Jitkou Jindřichovou

financována EU

27. 11. zapojení ICT technika do výuky

financována EU

2. 12. PŘÍJDE MIKULÁŠ A ČERT

Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 se žáci naší školy vrátí do svých tříd, výuka bude pokračovat prezenčně.

 • Nástup na internát bude možný v úterý 17. 11. 2020 v podvečer pro žáky, kteří přijíždějí v neděli.

 • Prosíme o vrácení zapůjčených notebooků a další elektroniky.

 • Ve středu 18. 11. 2020 nebudou zájmová odpoledne pro žáky ŠD.

 • Přibalte dětem dvě roušky na den, kdyby bylo potřeba je nasadit.

 • Zásadní bude pravidelné a časté větrání, prosíme o vhodné oblečení.

Zde čtěte podrobně si informace k otevření škol 18. 11. 2020.

 

Důležité informace pro zákonné zástupce

Od pondělí 2. 11. bude uzavřena ZÁKLADNÍ ŠKOLA, výuka pokračuje distančně.

Pravidla pro distanční výuku čtěte v dodatku školního řádu.

Výuka bude probíhat v aplikaci Google classroom dle nových rozvrhů. Další informace naleznete v Google učebně vaší třídy.

Mateřská škola zůstává v provozu.

NÁVOD JAK POMOCI V BOJI S ONEMOCNĚNÍM COVID – 19

https://www.specskola.cz/wp-content/uploads/2020/10/leták-pro-1.-stupěň.jpg

Informace pro zákonné zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu
s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19

https://www.specskola.cz/wp-content/uploads/2020/10/dopis-pro-rodiče_COVID-19_2001005.docx.pdf

Vyhlášení ředitelského volna

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů

ve dnech 22. a 23. 10 2020 ředitelské volno.

Tímto bude přerušena i činnost školní družiny.

Provoz MŠ pokračuje.

Návštěva do psího útulku ve Dvoře Králové

odloženo, další termín bude upřesněn

financována EU

MUZIKOTERAPIE  vedená Mgr. Jitkou Jindřichovou

v úterý 5. 10. 2020 ve 14,00 hodin

financována EU

KONZULTAČNÍ DEN

V pátek 2. 10. 2020

Přesný čas dle domluvy s vyučujícím, vstup do školy individuálně na vyzvání.

Prosíme o dodržení domluvených časů. Děkujeme za pochopení.

Ve čtvrtek 1. 10. beseda “JAK SI SPRÁVNĚ ČISTIT ZOUBKY”

Začátek ve 13:30

Ve středu 30. 9.  startují ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Budou probíhat každou středu středu od 15:45 – 16:45.

Žáci si mohou vybrat z nabízených aktivit:

SPORTOVCI, ŠIKULKY, POČÍTAČE, MUZIKANTI

Ředitelské volno v pátek 25. 9. 2020 není v naší škole vyhlášené.

STÁTNÍ SVÁTEK – v pondělí 28. září

Tento den od 17 – 18 hodin možný příjezd na internát

Česko si v pátek připomíná svého národního patrona svatého Václava. Nejčastěji bývá zobrazovaný ve zbroji, s mečem a štítem, o jeho životě toho přitom víme málo. I když se o něm učí už děti na základních školách, většina z nás si do dospělosti zapamatuje jen to, že byl 28. září zavražděný ve Staré Boleslavi. Historici se ale neshodnou, jestli to bylo v roce 929 nebo 935.

DRAKIÁDA

ve středu 23. 9. ve 14,00 hodin

čeká vás odpoledne plné her, nezapomeňte si přivézt draka

MUZIKOTERAPIE  vedená Mgr. Jitkou Jindřichovou

v úterý 22. 9. 2020 ve 14,00 hodin

financována EU

Projekt ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – 2. část s názvem Cukr jako hračka

Kdy? Ve čtvrtek 17. 9. 2020 s výživovou poradkyní Mgr. Radkou Drobnou

Program je zaměřen na význam cukru ve výživě a druhy cukru, doporučené dávky cukru v dětském věku, dětské sladkosti, porovnání množství cukru v nejoblíbenějších sladkostech a nápojích. Děti z mateřské školy získají znalosti o následcích nadměrné konzumace cukru. Děti aktivně pracují s pomůckami. Pro žáky základní školy je program rozšířen o postup výroby cukru, o možnou úsporu financí a vhodné návyky při nakupování. Propočítají množství cukru v některých nápojích a pochutinách. Žáci aktivně pracují ve skupinkách. V praktické části si připraví sladkou ochutnávku ve zdravé verzi.

Financováno z MUP KHK

VÝLET NA ZVIČINU

Další výlet si užijeme ve středu 16. 9. 2020.  Odjezd ve 13:00 hod. Bližší informace v družinovém notýsku.

Od 10. 9. 2020 je vstup do školy zakázán. Neplatí pro děti, žáky a zaměstnance školy.

Na základě Mimořádného opatření MZ nemusí děti, žáci ani pedagogičtí pracovníci  používat ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu.

V ranní družině budou ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu povinné. Platí od 14. 9. 2020.

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolaniMimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani

VÝLET DO KUKSU

Milí žáci a rodiče

Ve čtvrtek 10. 9. 2020 zahájíme družinové poznávání prvním výletem do Kuksu.  Odjezd ve 13:45 hod. Návrat ke škole 17:45 hod. V případě nepříznivého počasí se výlet odloží.

Zahájení školního roku 2020/2021

Milí žáci, těšíme se na vás v úterý 1. září 2020 v 8:00 hod. ve škole.

Seznámíte se se školním prostředím a obdržíte informace k organizaci výuky, školní družiny a školní jídelny.

Vstup do školy pro dospělé doporučujeme s rouškou. Chraňme naše děti.

                                                                                                        Děkujeme za pochopení.

Další informace k 1. září 2020

 • Školní budovy budou otevřeny v 7,30 hodin.
 • V úterý 1. 9. 2020 se žáci ani rodiče nebudou přezouvat.
 • Po očistění obuvi půjdou do svých tříd.
 • Slavnostní zahájení ve třídách společně s rodiči od 8,00 do 8,30 hodin. Doporučujeme zakrytí úst a nosu.
 • Po slavnostním uvítání bude následovat informativní schůzka s rodiči. Zároveň společně vyplníme potřebné dokumenty.
 • Provoz školní družiny bude zahájen 1. 9. 2020. Podmínkou je, že ­ zákonný zástupce žáka vyplní zápisový lístek s vedoucí vychovatelkou. Provoz školní družiny do 15,30 hodin.
 • Provoz školní jídelna bude zahájen 1. 9. 2020. Podmínkou je, že ­ zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku ke stravování.


Jak probíhala online výuka na naší škole

Online výuku zajišťují pro své třídy jednotliví třídní učitele a logopedii školní logopedka.Třídní učitelé přizpůsobují online výuku možnostem rodin jednotlivých žáků.

Komunikace učitelů s žáky a jejich rodiči:

 • Chat na google učebna
 • Google meet
 • WhatsApp
 • Messenger
 • Email, telefon
 • Korespondence – Česká pošta
 • Rozvoj úkolů do schránek

 

Online výuka na naší škole:

 • Google učebna klikni k založení profilu v google učebně
 • Online učebnice – Nová škola, Taktik
 • proskoly.cz – každý žák má vygenerované heslo k přihlášení
 • Včelka – výuka čtení
 • skolakov.cz
 • Woccabee – výuka AJ – slovní zásoba
 • Alfbook
 • didakta.cz – výukové programy používané ve škole, na dobu uzavření škol povolen přístup z domu
 • Česká televize – Učítelka

 

 

ICT den – zapojení odborníka z praxe do výuky

termín bude upřesněn

financována EU

Konzultační den

se bude konat v pátek 2. 10. 2020 po vyučování. Ukončení v 15,00 hodin.