AKTUALITY

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

 v příloze naleznete seznam přijatých žáků pro školní rok 2022/2023.

Dne 24. 6. 2022 v 15,30 plánujeme setkání žáků budoucích prvních tříd v budově školy.

Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout od 16. 5. 2022 v ředitelně školy nebo na plánovaném setkání v červnu.

 

Těšíme se na vás

ZŠ logopedická Choustníkovo Hradiště

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

30. 6. 2022 Ukončení školního roku a slavnostní předání vysvědčení

V pondělí 27. 6. 2022 proběhne:

Taboření na zahradě s přespáním ve stanech

Akce pro žáky 1. a 2. třídy.

29. 6. 2022 Indiánské odpoledne

odpolední akce

13:30 – 15:30

22. 6. 2022 Exkurze do výrobny trubiček v Miletíně (2. třída)

dopolední akce

8:00 – 12:30

21. 6. 2022 navštíví žáci 2. a 3. třídy knihovnu Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

dopolední akce

Zámek Ratibořice a Babiččino údolí

1. 6. 2022

odpolední akce

13:30 – 17:30

Exkurze do ARCHEOPARKU ve Všestarech

27. 5. 2022

Braunův betlém

25. 5. 2022

odpolední akce

V pátek 20. 5. 2022

proběhne poslední lekce plavaní

Exkurze do zoo

18. 5. 2022

Vycházka k rybníku v Choutníkově Hradišti

11. 5. 2022

Ukázka dravců na školním hřišti

27. 4. 2022

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 se koná beseda se soutěžemi

TŘÍDÍME ODPAD

Projekt: ‚‚Zájmové aktivity“

Proběhne 20. 4. 2022

6. 4. 2022 Proběhne pečení lineckého cukroví

Projekt: ‚‚Z pohádky do pohádky“

Proběhne 1. 4. 2022

17:00

Projekt: ‚‚Tvořivá dílna“

Proběhne 31. 3. 2022

Pro žáky ŠD.

Projekt: ‚‚Zájmové aktivity“

Proběhne 30. 3. 2022

Projekt: ‚‚Tvořivá dílna“

Proběhne 24. 3. 2022

Pro internátní žáky.

Vycházka na Ferdinandov

Proběhne 23. 3. 2022

13:45 – 16:45

Projekt: ‚‚Tvořivá dílna“

Proběhne 17. 3. 2022

Pro žáky ŠD.

Projekt: ‚‚Bubnování s prvky muzikoterapie“

Koná se ve čtvrtek 17. 3. 2022

13:15 – 14:00

Pro internátní žáky.

Projekt: ‚‚Zájmové aktivity“

Proběhne 16. 3. 2022

Projekt: ‚‚Bubnování s prvky muzikoterapie“

Koná se v úterý 15. 3. 2022

13:15 – 14:00

Pro žáky ŠD.

PLAVECKÝ VÝCVIK

Každý pátek od 11. 3. do 20. 5. 2022.

Sraz v 6:50 a odjezd ze zastávky v 7:00.

Informace k plaveckému výcviku

Ve středu 9. 3. 2022 se můžeme těšit na KARNEVAL s kouzelníkem

Tato aktivita je financována z finančních prostředků Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony III (je pro děti zdarma).

28. 2. – 4. 3. 2022 – jarní prázdniny

Příjezd možný v neděli 6. 3. 2022.

Údolím Hartského potoka

Akce proběhne 24. 2. 2022

13:45 – 15:30 hodin – pro všechny žáky školy.

Půjdeme pěšky náučnou stezkou kolem Hartského potoka (cca 2km).

Pojedeme objednaným autobusem – cena jízdného je 30Kč na žáka.

Projekt: ‚‚Bubnování s prvky muzikoterapie“

Koná se v úterý 22. 2. 2022

13:15 – 14:00

Pro žáky ŠD.

Nadále neprobíhá preventivní testování na COVID 19

Projekt: ‚‚Tvořivá dílna“

Akce se zúčastní žáci ŠD.

Projekt: ‚‚Bubnování s prvky muzikoterapie“

13:15 – 14:00

I. a II. výchovná skupina.

Obě akce proběhnou 17. 2. 2022

Projekt: ‚‚Zájmové aktivity“

Proběhne 16. 2. 2022

Pondělí 31. 1. 2022 – předání výpisů vysvědčení za 1. pololetí

Pátek 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny

 

Antigenní testování

– od 31. 1. 2022 pouze v pondělí (1. den příchodu žáka do školy)

Nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Antigenní testování

– od 17. 1. 2022 pouze v pondělí (1. den příchodu žáka do školy)

TVOŘIVÁ DÍLNA

Proběhne v termínech

13. 1. 2022 a 20. 1. 2022

Žáci budou malovat na hrnečky.

13:15 – 14:15

 

Vycházka ke krmelci

Proběhne ve středu 12. 1. 2022

13:30-15:30

Akce odložena na 11. 2. 2022

 

12. 1. 2022 Projekt – ‚‚Zájmové aktivity“

 

Projekt – Bubnování s prvky MUZIKOTERAPIE

Akce proběhne v úterý 11. 1. 2022

5. 1. 2022 Tříkrálová sbírka

Naši koledníci vyrazí do ulic, aby obnovili starou lidovou tradici tříkrálových koledníků.

Projekt: ‚‚Zájmové aktivity“

Akce proběhne ve středu 5. 1. 2022.

Od 3. -16. 1. 2022  bude probíhat preventivní testování na COVID 19 

Testovat se bude 2x týdně (podělí, čtvrtek).

Informační leták

INFORMACE KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Vážení rodiče,

plánovaná vánoční besídka v kostele se z důvodu epidemie nekoná.

Zpívání v kostele proběhne pouze s dětmi v pondělí 13. 12. ve 14,00 hodin.

Vánoční výstavu pro vás připravujeme

na pátek 17. 12., konat se bude ve venkovních prostorách školy  po vyučování.

Všichni jste srdečně zváni.

V pondělí 13. 12. 2021 proběhne cestopis –  „Madagaskar – Adamův příběh pradávné Lemurie“. 

Odjezd 8,00 ze zastávky, odchod ze školy 7,55.

Prosíme o včasný příchod, stále probíhá testování.

Účastní se žáci 3., 4, a 5. ročníku.

15. 12. 2021 Posezení u vánočního stromečku

Odpolední akce.

Projekt: ‚‚Zájmové aktivity“ se nekoná.

Ve středu 8. 12. 2021 se můžeme těšit rovnou na dvě akce

-Pečení perníčků

-Projekt: ‚‚Zájmové aktivity”

6. 12. 2021 Mikulášská nadílka 

MUZIKOTERAPIE  vedená Mgr. Jitkou Jindřichovou

Poslední lekce projektu proběhne v úterý 7. 12. 2021

financována EU

Projekt: ‚‚Z pohádky do pohádky“

Akce proběhne ve čtvrtek 2. 12. 2021

Odpolední internátní akce.

V pondělí 22. a 29. 11. 2021  bude probíhat preventivní testování na COVID 19

Dončení projektů ‚‚Muzikoterapie“ a ‚‚Pes je kamarád“ podle epidemiologické situace

Termíny akcí budou upřesněny.

financováno EU

Projekt ‚‚Ozdoba“-Exkurze do vánočních ozdob

Proběhne v úterý 9. 11. 2021

Odjezd ve 12:15 hod z autobusové zastávky.

Exkurze bude trvat přibližně od 12:30-14:00 hod.

 

financováno EU

Ve čtvrtek 4. 11. 2021 se koná beseda na téma DĚTSKÝ DOMOV

Odpolední akce

Projekt ‚‚Pes je kamarad“

Ve čtvrtek 4. 11. 2021 proběhne zapojení odborníka do praxe

financováno EU

Uctění památky zesnulých na místním hřbitově

Druhá hodina zájmových aktivit

Obě akce proběhnou ve středu 3. 11. 2021

Pokyny k nástupu do školy 1. 11. 2021

– testování v našem okrese neprobíhá
– nadále platí, že žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek, ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek

25. a 26. 10. 2021 – Ředitelské volno

27. a 29. 10. 2021 – Podzimní prázdniny

28. 10. 2021 – Státní svátek

Podzimní výstavka 22. 10. 2021 

Projekt: ‚‚Péče o zoubky“

Akce proběhne ve čtvrtek 21. 10. 2021

Ve středu 20. 10. proběhne exkurze do hospitálu Kuks

MUZIKOTERAPIE  vedená Mgr. Jitkou Jindřichovou

19. 10. 2021

AKCE SE NEKONÁ

Odloženo kvůli nemoci.

financována EU

Ve čtvrtek 14. 10. proběhne KAŠTANOVÁ OLYMPIÁDA

Datum akce se může posunout vzhledem k počasí.

Projekt ‚‚Pes je kamarad“

Ve středu 13. 10. 2021 proběhne zapojení odborníka do praxe

 

Tentokrát v psím útulku Nový Svět ve Dvoře Králové nad Labem

14:00-16:30

financováno EU

Ve středu 6. 10.  startují ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Budou probíhat každou středu středu od 15:45 – 16:45, pokud nebude probíhat nějaká společná akce.

Žáci si mohou vybrat z nabízených aktivit:

SPORTOVCI, KUTILOVÉ,  KERAMICI, POČÍTAČE

Projekt ‚‚Pes je kamarad“

Ve středu 6. 10. 2021 proběhne zapojení odborníka do praxe

financováno EU

MUZIKOTERAPIE  vedená Mgr. Jitkou Jindřichovou

Proběhne 5. 10. 2021

Od 14:30 dvě lekce.

financována EU

Klíčovaní v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Proběhne 1. 10. 2021

Pouštění netradičních draků

Ve čtvrtek 30. 9. ve 14:00 přijede tatínek Daniela Koutského, který nám udělá ukázky pouštění.

Exkurze do firmy MALUS Choustníkoho Hradiště

Proběhne ve středu 29. 9. 2021

-zpracování a prodej jablek

-v rámci projektu ‚‚PODZIM“

Ve středu 29. 9. 2021 proběhne DRAKIÁDA

Odpoledne plné soutěží od 14:00-15:15.

Prosíme, aby si každé dítě přivezlo draka.

STÁTNÍ SVÁTEK – v úterý 28. září

Nájezd možný na internát.

Česko si připomíná svého národního patrona svatého Václava. Nejčastěji bývá zobrazovaný ve zbroji, s mečem a štítem, o jeho životě toho přitom víme málo. I když se o něm učí už děti na základních školách, většina z nás si do dospělosti zapamatuje jen to, že byl 28. září zavražděný ve Staré Boleslavi. Historici se ale neshodnou, jestli to bylo v roce 929 nebo 935.

MUZIKOTERAPIE  vedená Mgr. Jitkou Jindřichovou

Proběhne 21. 9. 2021

Od 14:30 dvě lekce.

financována EU

Třetí lekce projektu ‚‚Pes je kamarad“

V pondělí 20. 9. 2021 proběhne zapojení odborníka do praxe

Od 16:45 pro internátní děti.

financováno EU

Virtuální realita

V pátek 17. 9. 2021 proběhne zapojení odborníka do praxe

financováno EU

Projekt ‚‚Pes je kamarad“

V pondělí 13. 9. 2021 proběhne zapojení odborníka do praxe

financováno EU

MUZIKOTERAPIE  vedená Mgr. Jitkou Jindřichovou

Proběhne 7. 9. 2021

ŠD od 13:00

internát od 14:00

financována EU

Naučná stezka udolím Hartského potoka

Proběhne v pátek 3. 9. 2021

  1. a 2. třída

Financováno EU

Zahájení školního roku proběhne ve středu 1. 9. 2021

Provoz mateřské školy pro děti začíná v pondělí 30. 8. 2021.

Školní rok školáci zahájí ve středu 1. 9. 2021.

 

Všichni žáci budou při nástupu testováni na covid-19.

Testování bude probíhat již od 6,30 ve velké budově v klubovně ŠD. Až po negativním testu žáci přejdou do školy, do vedlejší budovy. Již 1. 9. bude zajištěn provoz ranní školní družiny.

Zahájení ve třídách proběhne v 8,00 bez přítomnosti vás, rodičů. V případě příznivého počasí, přibližně v 8,30, vás paní učitelky seznámí se školním řádem venku, na školním hřišti. Udržujte rozestupy 1,5 m.

Pouze do 1. třídy bude povolen vstup rodičům, nutné použít respirátor.

Po zahájení  bude možný odjezd domů. Pro ostatní žáky bude zajištěno stravování a pobyt ve ŠD, internátu. Provoz ŠD zajištěn do 15,30.

 

Od testování jsou osvobozeni žáci, kteří předloží platné potvrzení o prodělání covid-19 a ukončení karantény před maximálně 180 dny.

Další testování proběhne v pondělí 6. 9. 2021 a ve čtvrtek 9. 9. 2021. Dále bude testování probíhat podle vyhodnocení epidemiologické situace.

Žáci, kteří se nepodrobí testování, budou povinni nosit po celou dobu výuky respirátor či jiný ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95).

Ve společných prostorách nadále platí nošení ochrany dýchacích cest a při vstupu do budovy desinfekce rukou.

 

Těšíme se na Vás.

NÁVOD JAK POMOCI V BOJI S ONEMOCNĚNÍM COVID – 19

https://www.specskola.cz/wp-content/uploads/2020/10/leták-pro-1.-stupěň.jpg

Informace pro zákonné zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu
s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19

https://www.specskola.cz/wp-content/uploads/2020/10/dopis-pro-rodiče_COVID-19_2001005.docx.pdf