INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A INTERNÁTU

Choustníkovo Hradiště

Informace k plánovaným akcím a výletům čtěte v aktualitách

Školní družina a internát zajišťují aktivity v době mimo vyučování.  Jsou zaměřeny především k odpočinku, k rozvoji zájmů žáků v době
po vyučování a efektivnímu využití volného času. Paní vychovatelky – logopedické asistentky pokračují
i odpoledne v individuálně-logopedické péči s žáky dle pokynů logopedky.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

  • Školní družina je určena žákům každodenně dojíždějícím.
  • Žáci dojíždějí s rodiči, někteří přijíždějí sami autobusem, doprovod od autobusové zastávky a k autobusové zastávce zajišťuje po dohodě s rodiči škola.
  • Ranní školní družina je v provozu od 6,30 hodin do 7,30 hodin ve třídě základní školy, pak žáci přecházejí do svých tříd. Provoz ŠD končí v 16,30  hodin.
  • Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně. Žáci mohou využívat školní areál, školní zahradu, dětské hřiště, případně podnikají vycházky do okolí.

 

INTERNÁT

Internát slouží k ubytování dětí a žáků ze vzdálenějšího bydliště, kdy není možné zajistit každodenní dojíždění. Aktivity jsou zaměřeny především k odpočinku, k rozvoji zájmů žáků v době po vyučování a efektivnímu využití volného času.

  • Kapacita internátu je 26 lůžek v 1. patře, pokoje ve 2. patře slouží ke spaní dětí MŠ.
  • V 1. patře jsou ubytováni chlapci i děvčata v třílůžkových pokojích.
  • Provoz internátu je týdenní, může začít již v neděli v 17, 00 hodin a končí v pátek v 16,30 hodin.
  • Děti dovážejí rodiče, některé přijíždějí samy autobusem, doprovod od autobusové zastávky a k autobusové zastávce zajišťuje po dohodě s rodiči škola.
  • Poplatek za ubytování je 15,- Kč/den, stravné je stanoveno dle stravovacích norem a dle smlouvy.

Při škole pracuje Nadační fond Jazýček, který pomáhá při realizaci aktivit určených dětem a žákům školy.  Finanční příspěvky do fondu jsou získávány především za sběr starého papíru a z výstav, které připravuje škola v období Vánoc a Velikonoc.

 

Žáci školní družiny i internátu se mohou zapojit do celoročního projektu Zájmové aktivity, v kterém rozvíjejí svá nadání a předpoklady. Letos si ději vybírají z těchto aktivit – keramické tvoření, badatelství, tvořivé činnosti – šikulky, počítačové aktivity a sportovci.

Během školního roku probíhají i další projekty:

Příroda kolem nás

Čajovna

Indiánské odpoledne

Máme rádi zvířata

Šporkovo panství

Tvořivá dílna

Olympiáda

Děti každodenně využívají venkovní plochy – travnaté hřiště s hracími prvky a nově vybudovanou přírodní zahradu.