INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A INTERNÁTU

Choustníkovo Hradiště

Informace k plánovaným akcím a výletům čtěte v aktualitách.

Školní družina a internát zajišťují aktivity v době mimo vyučování.  Jsou zaměřeny především k odpočinku, k rozvoji zájmů žáků v době po vyučování a efektivnímu využití volného času. Paní vychovatelky – logopedické asistentky pokračují
i odpoledne v individuálně-logopedické péči s žáky dle pokynů logopedky.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

  • Školní družina je určena žákům každodenně dojíždějícím.
  • Žáci dojíždějí s rodiči, někteří přijíždějí sami autobusem, doprovod od autobusové zastávky a k autobusové zastávce zajišťuje po dohodě s rodiči škola.
  • Ranní školní družina je v provozu od 6,30 hodin do 7,45 hodin ve třídě základní školy, pak žáci přecházejí do svých tříd. Provoz ŠD končí v pondělí – čtvrtek v 16,30 h., pátek v  15,30 hodin.
  • Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně. Žáci mohou využívat školní areál, školní zahradu, dětské hřiště, případně podnikají vycházky do okolí.

 

INTERNÁT

Internát slouží k ubytování dětí a žáků ze vzdálenějšího bydliště, kdy není možné zajistit každodenní dojíždění. Aktivity jsou zaměřeny především k odpočinku, k rozvoji zájmů žáků
v době po vyučování a efektivnímu využití volného času.

  • Kapacita internátu je 34 lůžek. V 1. patře je 26 lůžek, ve 2. patře 8 lůžek. V 1. patře jsou ubytováni chlapci v třílůžkových pokojích a děti z MŠ, které mají vlastní sociální zařízení přizpůsobené jejich věku. Ve 2. patře jsou ubytována děvčata ve dvoulůžkových pokojích.
  • Provoz internátu je týdenní, začíná v neděli v 17, 00 hodin a končí v pátek také v 17, 00 hodin.
  • Děti a žáci dojíždějí s rodiči, někteří přijíždějí sami autobusem, doprovod od autobusové zastávky a k autobusové zastávce zajišťuje po dohodě s rodiči škola.
  • Poplatek za ubytování je 15,- Kč/den, stravné je stanoveno dle stravovacích norem a dle smlouvy.

 

Při škole pracuje Nadační fond Jazýček, který pomáhá při realizaci aktivit určených dětem a žákům školy. Stále častěji se projevuje tíživá finanční situace v některých rodinách. Finanční příspěvky jsou získávány především za sběr starého papíru
a z výstav, které připravuje škola v období Vánoc a Velikonoc.

V rámci celoročního projektu zaměřený na sběr starého papíru je škola zapojena do soutěže škol spolupracující s firmou NAPOS, která zajišťuje odvoz a odkup papíru.

Školní jídelna je zapojena do projektu firmy „Škola plná zdraví“.