ZÁPIS

Základní škola logopedická s Mateřská škola logopedická

Zápis do Základní školy logopedické Choustníkovo Hradiště se koná v termínu od 1. – 30. dubna 2020.

V přílohách naleznete:

  • podrobné informace
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • poučení o odkladu školní docházky
  • žádost o odklad školní docházky
  • desatero pro rodiče
  • jak můžete pomoci svým dětem

Přijatí uchazeči do ZŠ 2020/2021:

reg. čísla 01-06, 01-05, 01-07, 01-02

Odklad školní docházky:

reg. č. 01-13, 01-10

Zápis do Mateřské školy logopedické je stanoven od 2. –  16. května 2020 

V přílohách najdete

  • podrobné informace k zápisu do MŠ
  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • čestné prohlášení

 

Vzhledem k logopedickému zaměření školy je podmínkou pro přijetí do Mateřské školy logopedické a Základní školy logopedické Doporučení školského poradenského zařízení, které Vám na základě vyšetření vypracuje Speciálně pedagogické centrum nebo Pedagogicko-psychologická poradna.

Přijatí uchazeči:

reg, č. 01-08, 01-12