ZÁPIS

Základní škola logopedická s Mateřská škola logopedická

Zápis do Základní školy logopedické Choustníkovo Hradiště pro školní rok 2021/22 se bude konat ve čtvrtek od 29. dubna 2021.

V přílohách naleznete

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • poučení o odkladu školní docházky
  • žádost o odklad školní docházky
  • desatero pro rodiče
  • jak můžete pomoci svým dětem

Zápis do Mateřské školy logopedické je stanoven
na 13. května 2021 

V přílohách najdete

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • čestné prohlášení

 

Vzhledem k logopedickému zaměření školy je podmínkou pro přijetí do Mateřské školy logopedické a Základní školy logopedické Doporučení školského poradenského zařízení, které Vám na základě vyšetření vypracuje Speciálně pedagogické centrum nebo Pedagogicko-psychologická poradna.