Author: reditel

Již po několikáté nás navštívila paní logopedka Verča a její logohrátky. Cílem tohoto setkání bylo naučit děti pracovat s hlasem, procvičení hlásky J a slabik BĚ, PĚ, VĚ. Děti si vyzkoušely ohmatání znělosti hlasu na hrtanu, artikulační a dechová cvičení, tvoření vět […]
Na počátku zábavného dopoledne se nám všechny děti představily ve svých krásných a nápaditých kostýmech při promenádě masek. Poté již následovalo karnevalové dovádění a tanec na oblíbené písničky dětí, které byly prokládány soutěžemi (hra na židličky, chůze v medvědích tlapách, hod […]
V odpoledních hodinách se konalo pečení perníčků, kterého se zúčastnili žáci internátní, školní družina a také mateřská škola. Pečení probíhalo ve školní jídelně, kde  se výchovné skupiny se svými vychovatelkami postupně střídaly  a z předem připraveného těsta vykrajovaly perníčky. Naše […]
V naší školce proběhla další návštěva logopedky s Hrošíkem Logopedíkem. Děti si na koberci v kruhu zopakovaly, co všechno vidí na hrošíkovi. Uvědomovaly si mluvidla pomocí vibračních hraček. Užily si i trénink usměrňování výdechového proudu pomocí bublifuku, při kterém zároveň fixují i znalosti […]
Návštěva Dvorské tělocvičny nás velice mile překvapila. Reakce dětí na cvičení v závěsných sítích byla fascinující. Dětičky dávaly pozor při seznámení, bedlivě poslouchaly instrukce trenérky. V zahřívací části, si krásně zařádily na hudbu, pak přišla chvilka jemného posilování a protahování a v závěru […]
Návštěva logopedky byla velice příjemná. Připravila si pro děti celoroční příběh s hrošíkem Logopedíkem, při kterém bude dětem dopomáhat v jejich cestě za rozvojem řeči. První část byla zaměřená na seznámení a zjištění dovedností a znalostí dětí. Foukáním tvořily loďkám vlny, s pohádkou […]
Ve středu se na naší škole uskutečnila DRAKIÁDA. Žáci se zúčastnili soutěží na školním hřišti, každý si nakreslil svého draka na asfalt a nakonec jsme i dráčky vypouštěli. To byla podívaná! Žáci budou moci pouštět draky i během následujícího týdne. […]