Author: reditel

Odpoledne nás navštívila zdravotní sestřička, která žáky učila první pomoc při různých úrazech. Žáci si vyzkoušeli, jak zacházet se zlomenou končetinou, vykloubeným loktem, vyvrknutým kotníkem, jak ošetřit bodnutí hmyzem, popáleninu nebo krvácení. Zároveň se učili pravidla volání Zdravotnické záchranné služby. […]
Ve středu proběhlo na školním hřišti čarodějnické odpoledne pro internátní žáky. Pro děti bylo připraveno celkem 6 soutěží ve 3 stanovištích. Jednotlivé skupiny dětí se svými vychovatelkami procházely stanoviště a soutěžily mezi sebou v rámci skupiny. Mezi soutěžemi bylo poznávání […]
UKLIĎME SVĚT Ve středu 21. 4. se uskutečnil celorepublikový projekt „UKLIĎME SVĚT“. V rámci toho projektu jsme uklidili i naše školní hřiště a zbavili ho odpadků, které jsme i správně vytřídili. Samotnému úklidu předcházela beseda „DEN ZEMĚ“, při které jsme si […]
V den našeho výletu nás mile překvapilo sluníčko. I přes vybavenost do nepříznivého počasí, nám špatný odhad televizních rosniček ani trochu nevadil. Děkujeme rodičům za jejich spolupráci a svědomitost. Výlet jsme zahájili u rybníčku s vodníkem a čápem. Stoupali jsme vesnicí do […]
Již po několikáté nás navštívila paní logopedka Verča a její logohrátky. Cílem tohoto setkání bylo naučit děti pracovat s hlasem, procvičení hlásky J a slabik BĚ, PĚ, VĚ. Děti si vyzkoušely ohmatání znělosti hlasu na hrtanu, artikulační a dechová cvičení, tvoření vět […]
Na počátku zábavného dopoledne se nám všechny děti představily ve svých krásných a nápaditých kostýmech při promenádě masek. Poté již následovalo karnevalové dovádění a tanec na oblíbené písničky dětí, které byly prokládány soutěžemi (hra na židličky, chůze v medvědích tlapách, hod […]
V odpoledních hodinách se konalo pečení perníčků, kterého se zúčastnili žáci internátní, školní družina a také mateřská škola. Pečení probíhalo ve školní jídelně, kde  se výchovné skupiny se svými vychovatelkami postupně střídaly  a z předem připraveného těsta vykrajovaly perníčky. Naše […]