ZŠ Putování za pokladem do Kuksu

V pátek 31. 5. vyrazili žáci 1. a 3. třídy na zážitkovou cestu za pokladem. Malí cestovatelé hledali po dané trase celkem 8 barevných fáborků s úkoly. Žáci si na různých úkolech zopakovali a upevnili své vědomosti a dovednosti. Na závěr objevili ukrytý poklad, ale že jim to dalo zabrat! Za odměnu, že byli šikovní, vzorní a hodní na ně čekal ještě jeden bonus – milovaná zmrzlina.