Tříkrálová sbírka v místní obci

Ve čtvrtek 5. ledna 2023 se dvě skupinky dětí z naší školy převlékly za Tři krále a v doprovodu
paní vychovatelky vyrazily do místní obce. S písní na rtech obcházely domy, přinášely lidem
radostné poselství a také možnost přispět do tříkrálových pokladniček na pomoc lidem
v nouzi.
Dárci byli štědří a nám se tak podařilo získat 9 728 Kč.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v zemi. Velké poděkování patří všem
dárcům, kteří se společně s námi stali její součástí.
Děkujeme také našim malým koledníkům za to, jak zodpovědně se své role ujali. Místní lidé
nezapomněli ani na ně, obdarovali je cukrovím, ovocem a různými dobrotami. Těch si děti
vykoledovaly opravdu mnoho, a tak si na nich pochutnávaly společně se svými kamarády.

Příspěvek je možné zhlédnout na FB stránkách školy: https://www.facebook.com/zslogo