Projekt ŠD a internát – Bubnování s prvky muzikoterapie

Tento projekt probíhá 2x do měsíce, vždy ve skupince 8 žáků. Hlavním nástrojem pro hru jsou africké bubny. Žáci se učí rozlišovat různé rytmy, rozsah jejich hlasitosti, hloubku a výšku tónu vše s doplněním hry na tělo, zpěvu a různých her např. Na dirigenta či Na sochy. Skupinové bubnování rozvíjí mnoho schopností, přináší zábavu, radost a uvolnění. Ke hře také využíváme rozmanité Orffovy nástroje. Žáci  pod vedením dokáží  vytvořit krásnou hudbu na různá témata – chumelí, letní louka, padá listí, hodinářství  a navodit si tak příjemné pozitivně laděné představy. Na závěr každé lekce probíhá 10 minutová relaxace v leže při zvuku tibetské mísy a relaxační hudby.

Více fotek naleznete na facebookových stránkách školy: https://www.facebook.com/zslogo