ZŠ Exkurze teletník – Rýcholka

V úterý 7. května se vydali žáci 1. a 2. třídy ZŠ logopedické na exkurzi do místní zemědělské farmy Rýcholka, která se věnuje chovu dobytka a produkci mléka a masa. V areálu nás vřele přivítal jednatel firmy P. Teichman, ukázal nám, kde a jak se krávy dojí a kde se skladuje nadojené mléko. To se následně odváží ke zpracování do mlékárny v Poděbradech. Dál jsme se dozvěděli, kolik litrů mléka denně vyprodukuje kraví favoritka, kolikrát denně se dojí a jaká je průměrná dojivost zde chovaného skotu. Pan Teichman nás seznámil s procesem krmení a dalšími zajímavostmi spojenými s chovem skotu. Celá exkurze probíhala přímo v prostorách chléva a teletníku. Děkujeme za ochotu a vstřícnost a jsme rádi, že jsme zase o něco chytřejší.