Tříkrálová sbírka

První lednový týden patřil tradičně Tříkrálové sbírce. Dvě skupinky žáků naší školy v doprovodu paní vychovatelky prošly místní obcí, aby lidem osobně přinesly přání radosti, zdraví a požehnání do nového roku. Zároveň jim daly možnost přispět do zapečetěné pokladničky na pomoc potřebným.

Velké poděkování patří všem dárcům za finanční příspěvky do tříkrálové pokladničky. S jejich pomocí se nám podařila vybrat částka 10 366 Kč.

Děkujeme také našim koledníkům, kterým i přes nepřízeň počasí vydržela po celou dobu dobrá nálada.