Projekt ‚‚Setkání s lesníkem na Hajemství”

Během odpoledne jsme se setkali s lesníkem, se kterým jsme si prohlédli lesní areál, pozorovali jsme ptactvo, vypravovali jsme si o stromech, plnili přírodovědné úkoly  a na závěr jsme změřili své síly při soutěžích v přetahování lanem. Všichni byli odměněni sladkou odměnou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více fotografií na

https://logopedickaskola.rajce.idnes.cz/Setkani_s_lesnikem_na_Hajemstvi/