Projekt: ‚‚Muzikoterapie”

V úterý proběhla muzikoterapie s Mgr. Jitkou Jindřichovou, které se účastnilo 10 žáků. Muzikoterapie byla rozdělena do tří částí. V první části jsme seznámili žáky se správným sedem a úchopem bubnu a správným postavením rukou při bubnování. Bubnovali jsme střídavě pravou a levou rukou. Také jsme si vyzkoušeli bubnovat jen prsty – dvěma, třemi, čtyřmi a pak celými dlaněmi. Následně jsme bubnovali hlasitě nebo potichu – dle pokynů paní terapeutky. Tato část byla zaměřena zejména na poslech a pozornost, kdy paní terapeutka zadávala povely pomocí těla a ukazováním. Vyzkoušeli jsme si i další hudební nástroje jako je např. chrastítko, drhlo, rumba koule, bubínek, tamburína,…Závěrečnou částí muzikoterapie byla tzv. relaxace pomocí tibetských mís, při které jsme měli možnost se uvolnit a relaxovat. Celá muzikoterapie byla pro nás příjemným zpestřením a všichni jsme si ji užili. Žáci, byli pozorní, naslouchali pokynům při bubnování a hraní na přidělené nástroje a snažili se držet rytmus. Všichni byli pochváleni za aktivní spolupráci.

 

 

 

 

Financováno ze ŠABLON II

Více fotografií na

https://logopedickaskola.rajce.idnes.cz/Projekt_%2C%2CMuzikoterapie_21._9._21/