Ve středu, 23.10. 2019, se žáci druhé třídy učili formou projektového vyučování na téma ,, Podzim ,,. Na začátku si vyluštili křížovku, zopakovali si báseň o podzimu, četli text s podzimní tématikou. V hodině druhé na ně čekaly dračí počty, slovní úlohy o vlaštovkách a houbách v lese. Hajný Robátko děti provedl po lese plném stromů, listí, šišek a podzimních plodů. Žáci roztřídili ovoce a zeleninu, zatančili si mazurku na píseň ,, Měla babka čtyři jabka,, . Chlapecká část třídy vytvořila draka z kaštanů
a přírodnin, děvčata se s radostí a chutí zapojila do výroby skřítka Podzimníčka. Všichni jsme si dnešní den užili.  https://www.rajce.net/a16450119

                                                                                       Bc. Marie Mrázová – tříd. uč.