Den Země

UKLIĎME SVĚT

Ve středu 21. 4. se uskutečnil celorepublikový projekt „UKLIĎME SVĚT“. V rámci toho projektu jsme uklidili i naše školní hřiště a zbavili ho odpadků, které jsme i správně vytřídili. Samotnému úklidu předcházela beseda „DEN ZEMĚ“, při které jsme si připomněli, jak moc je důležité, se o naši planetu hezky starat.

Je velmi důležité, abychom chránili přírodu a zvířata. Sázíme stromy a rostliny. Chodíme pěšky a to nejen do přírody. Šetříme vodou i elektrickou energií. Zlepšujeme životní prostředí, dbáme na čistotu. Zásadně nevyhazujeme odpadky do přírody a naučme se odpadky i správně třídit. V každém městě nalezneme hned několik barevných kontejnerů, do kterých můžeme vyhazovat plast, papír, sklo a barevné sklo.  Tak nezapomínejme a třiďme odpad každý den. 🙂