Recyklace není vždy nuda. Beseda o tom, jak třídit odpad, jaké jsou druhy odpadů a jak s nimi nakládáme, proběhla 29. 5. při odpoledních činnostech v družině a na internátu. Povědomí o správném zacházení s odpadem získaly děti hravou formou, pomocí dramatických her, soutěží a praktických úkolů.

celá fotogalerie zde:

https://www.rajce.net/a16132830