V pátek 18. 10. se v první třídě konal projekt Dary podzimu.

Děti si vyzkoušely poznávání ovoce a zeleniny se zavřenýma očima i přípravu štrúdlu. Když děti zkoušely přichystat pro sebe i své spolužáky chutné jednohubky, mile nás překvapily svou samostatností a kreativitou.

Kromě toho všichni zvládli ještě počítání do 5 s přírodninami, sestavování rozstříhaných obrázků podle čísel, grafomotorické cviky s básničkou o jablíčku i spoustu dalších úkolů, které prolínaly učivo z prvouky, českého jazyka i matematiky

https://www.rajce.net/a16421151