PROJEKTY DOTOVANÉ EU

Naše škole je zapojena v těchto projektech

Projekt: EU peníze školám

Naše škola zažádala o dotaci z Evropských sociálních fondů – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Žádost byla schválena a v současné době jsou již tři třídy vybaveny interaktivní tabulí, což umožňuje využívat digitální technologie s kombinací klasického psaní fixem, možnosti používat magnetů (obrázky, apod.), to vyučujícím poskytuje intenzivnější využívání názorných materiálů při výuce. S touto tabulí ovšem nepracují pouze učitelé. I žáci mají možnost speciálním perem na tabuli psát, doplňovat připravené pracovní listy, křížovky, obrázky,… Možností je opravdu nepřeberné množství.

Dotace nám tak umožňuje patřit mezi moderně vybavené školy.

Vytvořené DUM jsou k dispozici na vyžádání na e-mailu: zslogo@specskola.cz

ŠABLONY I – ZŠ A MŠ CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005590