ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ

Naše škole je zapojena v těchto projektech

Projekt
ŠABLONY II – ZŠ A MŠ
CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ;
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00
13383
je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt probíhá od 1. 9. 2019. Z projektu budou hrazeny tyto aktivity:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech – čtenářská gramotnost, polytechnika, ICT, cizí jazyk
  • zapojení odborníka do praxe v MŠ – přírodovědné aktivity
  • zapojení odborníka do praxe ve ŠD – muzikoterapie
  • zapojení ICT technika do výuky
  • zapojení ICT do vzdělávání
  • projektové dny

Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Královéhradeckém kraji podpořený finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Projekt Obědy pro děti

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

 

Poskytování finančních příspěvku na obědy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, zastoupena paní Janou Skopovou, manažerem projektu Obědy pro děti.

Charitativní činnost společnosti Czech One Prague, s.r.o.