KONZULTAČNÍ DEN

Konzultační den se koná

- v pátek dne 6. 10. 2017

- v budově internátu v klubovně, kde proběhne konzultace s paní učitelkou ohledně IVP

- budou Vám předány vypracované IVP

- účast důležitá

Prohlédněte si naši školu

 

 

© Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická