Beseda s městskou policií

Každoročně naší školu navštěvuje Městská policie s programem zaměřeným na dopravní výchovu, nebo pak přímo na prevenci sociálně patologických jevů (chování v krizových situacích, rozhovor s neznámou osobou apod.). Městská policie i letos poskytla našim žákům spoustu podnětných informací nejen o tom, jak se mají chovat v silničním provozu či o použití tísňových čísel, ale také uvedla potřebu a význam povinné výbavy kola. Závěrem přednášky si děti mohly prohlédnout a vyzkoušet výbavu Městské policie.

Read more: Beseda s městskou policií

Vánoce ve školní družině

Jako každý rok jsme ve školní družině připravili vánoční besídku. Po krátkém posezení s ochutnávkou cukroví, povídání o českých vánočních tradicích a zvycích (s praktickými ukázkami - „rozkrojení jablíčka a pouštění lodiček ze skořápek) se děti se dočkaly i překvapení pod stromečkem. Došlo na rozbalování dárků, hru s novými hračkami a trochu času zbylo i na vánoční koledy. Všichni jsme si společně užili předvánoční příjemnou atmosféru.

 

Zájmové kroužky

Školní družina nabízí ve školním roce 2014/2015 následující kroužky: Šikulky, Počítačový kroužek, Muzikanti, Sportovci a Koumáci.

Mikulášská besídka

Ve středu 3. prosince se v naší škole odehrála Mikulášská besídka. Děti se na besídku dobře připravily, naučily se básničky a koledy. Některé děti měly, vzhledem ke svým prohřeškům obavy z čerta a poslední týden před besídkou se nesměle vyptávaly, zda se jich před čertem zastaneme. Čertík si do pekla žádnou ratolest neodnesl a tak už se společně můžeme těšit na přicházející Vánoce…

 

Sběr papíru

Děti se seznámily s barvami kontejnerů a zjistily, jaký odpad se do nich odkládá. Dále se dozvěděly, co se dále s odpadem děje - pojem recyklace. Po jednotlivých třídách navštívily celkem 5 stanovišť, kde byly pro děti uchystány zajímavé informace a úkoly. Uklidily formou soutěže okolí školy a roztřídily nalezený odpad. Na závěr byla vyhlášena celoškolní soutěž ve sběru papíru. 

Read more: Sběr papíru

Drakiáda

Na středu 24. září si paní vychovatelky připravily drakiádu. Téměř všechny děti si přinesly svého draka a už se těšily, jak vysoko jim budou draci létat. Počasí nám celkem přálo, bylo slunečno a i větřík sem tam pofukoval. Dětem se drakiáda moc líbila, hlavně jejich dráčci, kteří se vznášeli vysoko v oblacích. 

Prohlédněte si naši školu

 

 

© Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická