Školní výlet

Dne 16. 6. jsme navštívili hvězdárnu v Hradci Králové. Ve hvězdárně jsme se rozdělili na dvě skupiny: mladší a starší žáci. Každá skupina měla svůj program a průvodce.

První část naší návštěvy se odehrála v kinosálu. Zde jsme si zopakovali učivo o sluneční soustavě a mladší dětem byla promítnuta pohádka. Potom jsme se přesunuli do planetária. V planetáriu jsme pozorovali hvězdnou oblohu v různých ročních obdobích a nejznámější souhvězdí. Z planetária jsme vystoupali pod otočnou kopuli hvězdárny, kde jsme si mohli prohlédnout veliký hvězdářský dalekohled.

Výlet pokračoval návštěvou skanzenu v Krňovicích. Podorlický skanzen Krňovice je jediné muzeum tohoto typu v Královéhradeckém kraji. Soustřeďuje architektonické a technické památky regionu Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší. Ve skanzenu nechybějí ukázky dobových řemesel, strojů a pracovních nástrojů potřebných k životu předešlých generací.

Školní olympiáda

Uplynul rok a naši žáci se opět jako každoročně chystali změřit si své síly v deseti disciplínách. Ve středu 11.6. proběhla na naší škole školní olympiáda. Tradičně nás přijeli navštívit také absolventi školy a spousta rodičů. Vítězové byli vyhlášeni a ohodnoceni v každém ročníku. Soutěžili jsme v duchu hesla : „fair - play“, a tak jsme prožili odpoledne plné pohybu a zábavy.

Sběr papíru

Po celý školní rok jsme sbírali starý papír, vozili vše převázané a zvážené a paní učitelky vedly evidenci přijatého sběru. První červnový týden tedy nastal čas, abychom vyhodnotili a odměnili sběrače, kteří se snažili a starého papíru přivezli nejvíce. Ze získaných peněz se našim žákům platí různé vstupné na kulturní akce a také autobus např. na školní výlet. Všem žákům i rodičům, kteří se zapojili do sběru papíru, děkujeme za účast!

 

Soutěž tříd:

1. místo - 2. A - 4447 kg

2. místo - 1. A - 2775 kg

3. místo - 3. třída - 1772  kg

4. místo - 4. třída - 743 kg

5. místo - 2. B - 335 kg

 

Nejlepším sběračem starého papíru se stal Patrik Horčička z 2. třídy.

Ke sběru papíru se přidaly i některé děti z mateřské školy - nejvíce přinesl Tomáš Hlava 354 kg starého papíru.

Ratibořice

Ve středu odpoledne 4. června jsme jeli se školní družinou na výlet do Ratibořic, kde jsme navštívili Babiččino údolí. V Ratibořickém údolí jsme se setkali se známými postavami z Babičky spisovatelky Boženy Němcové. Ve mlýně jsme viděli mlynářovu rodinu a na Starém bělidle už na nás čekala babička s vnoučaty. U splavu jsme posvačili a pochutnali si na točené zmrzlině. Celý výlet se podařil, počasí vyslyšelo naše prosby, protože nám krásně svítilo sluníčko.

Výlet pevnost Josefov

Ve čtvrtek 29. května jsme jeli na výlet do pevnosti Josefov. Počasí nám moc nepřálo, celý den pršelo, ale to nám náladu nepokazilo. V úvodní prezentaci jsme se dozvěděli, kdo založil pevnost a jak dlouho se stavěla. Potom jsme si vyzkoušeli formou hry, jaký byl život vojáků v pevnosti. Plnili jsme různé úkoly jako například hledání dělových koulí, umisťování min do minových chodeb nebo hraní kuželek. Po splnění úkolů jsme dostali mapku, která nás dovedla až k pokladu.

Prohlédněte si naši školu

 

 

© Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická