Káně Ruda na naší zahradě

Každý rok zveme do naší školy revírníka a sokolníka. Letos návštěva přišla poslední červnový týden a kromě programu o životě v lese jsme si také mohli popovídat se sokolnicí a dokonce si i pohladit a podržet káně Rudu...

Vyhodnocení sběru starého papíru a nápojových kartonů

Celý školní rok většina žáčků a jejich rodin pilně sbírala starý papír a nápojové kartony. Za získané peníze se děti během školního roku dostanou na různé výlety a mohou se účastnit kulturních akcí. Ke konci roku se proto sluší vše vyhodnotit a odměnit ty nejlepší sběrače...

V soutěži tříd to dopadlo po součtu nasbíraných kilogramů starého papíru následovně:

1. místo - 4.třída - 3 095 kg

2. místo - 3. třída - 1 136 kg

3. místo - 2.třída - 987 kg

4. místo - 1.A - 562 kg

5. místo - 1.B - 511 kg

 

V soutěži tříd ve sběru nápojových kartonů takto:

1. místo - 4. třída - 170 kg

2. místo - 3. třída - 80 kg

3.místo - 2. třída - 23 kg

4. místo - 1.B - 12 kg

5. místo - 1.A - 0 kg

 

Nejlepším sběračem starého papíru i nápojových kartonů se stal PÉŤA ze 4. třídy.

Ke sběru papíru a nápojových kartonů se přidaly i některé děti z mateřské školy - nejvíce přinesl PATRIK - 189,5 kg starého papíru a 28 kg napojových kartonů.

 

Všem pilným sběračům děkujeme a gratulujeme.

Výlet do Beltéma

Odpoledne, ve středu 6. června, se vydaly děti do Betléma, kde jim sochy vytesané do skal vyprávěly příběhy, které se odehrály před mnoha lety...

Mohly si i něco přát a především se během cesty vyběhat a užít si pěkný den...

Cesta kolem světa

Jedním z posledních školních projektů v letošním roce byla Cesta kolem světa. Hravou formou - pomocí interaktivní tabule, atlasů, encyklopedií, globusů a vlastního prožitku - se děti seznámily se světadíly, jejich obyvatelstvem a tradicemi typickými pro daný kout světa.

Den dětí

Ke Dni dětí jsme pro naše žáčky připravily divadelní vystoupení pana Peřiny a výlet do areálu Nový Svět ve Dvoře Králové n.L.

Dopoledne děti shlédly pohádku O strachu a štěstí a odpoledne pak navštívily psí útulek, pohladily si koně, soutěžily a hrály si s pejsky a viděly zásah Policie ČR...

Prohlédněte si naši školu

 

 

© Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická